Fête du potiron

Fête du potiron

La fête du potiron est de retour cette année, le samedi 22 octobre, pour sa 8ème édition. Attention changement de lieu: Place des Libertés (Parking de la Poste) à Gerpinnes. Plus d’une trentaine d’exposants, artisans et producteurs vous accueilleront de...
Châsse Sainte Rolende

Châsse Sainte Rolende

Châsse van Heilige Rolende Op 13 mei 1599 werden de relikwieën van St-Rolende in het huidige schrijn neergelegd door Zijne Hoogwaardige Excellentie Blaseux, bisschop van Namen. Dank zij de edelmoedigheid van de inwoners van Gerpinnes en talrijke buurgemeenten kon het...
Sainte Rolende

Sainte Rolende

In de achtste eeuw werd Gerpinnes per puur toeval door een bekend evenement getroffen en het geloof der tijden wist het levendig te houden. De naam ervan onderscheidt zich in de geschiedenis en de traditie door de fijne en ontroerende legende van St-Rolende. Volgens...
Sint Rolende thingy

Sint Rolende thingy

In the VIII century, it was by the blow of chance that Gerpinnes was marked by a famous event and the faith of age took care to perpetuate it. Its name is illustrated in History and Tradition by the fine and touching legend of Holy Rolende. If we refer to the oldest...