Châsse Sainte Rolende

Châsse van Heilige Rolende

Op 13 mei 1599 werden de relikwieën van St-Rolende in het huidige schrijn neergelegd door Zijne Hoogwaardige Excellentie Blaseux, bisschop van Namen. Dank zij de edelmoedigheid van de inwoners van Gerpinnes en talrijke buurgemeenten kon het schrijn de ateliers van Henri Libert, edelsmid in Namen, verlaten. Het kostte 553 florijn.

Het biedt ons een van de mooiste exemplaren van edelsmeedkunst uit de vijftiende en zestiende eeuwen die in dat domein een periode van neergang kenden.

Het schrijn van St-Rolende is uit verguld koper verhoogd door talrijke zilveren platen. Het is in de renaissancestijl. Nochtans behoren de meeste ornamenten tot de Romaanse stijl. Het heeft de vorm van een basiliek zonder dwarsschip of dat van een rechthoekige sarcofaag met twee hellingen in het bovendeel. Het wordt op de kleine kanten door twee sierlijke puntgevels beëindigd.

Het hoofddeel van het monument rust op rijke lijsten, verhoogd door met loofwerk versierde voluten en sierlijke ineenstrengelingen, in filigraanimitatie. Het wordt onderverdeeld in veertien panelen, gescheiden door uitspringende pilasters; op twaalf panelen bevinden zich nissen met standbeelden van de apostels, met de inscriptie op zilver van de namen en van een artikel uit het Credo.

De zilveren bas-reliëfs vormen zoveel taferelen die van een naïeve originaliteit en een verrassende zorgvuldige afwerking getuigen. Ze illustreren de verscheidene hoofdscènes uit St-Rolendes verhaal: huwelijk van haar ouders, geboorte, roeping, afwijzing van een aanbidder, vlucht naar het buitenland, aankomst in Gerpinnes, overbrenging van de stervende, dood en triomf.

Op een van de kanten staan de volgende heiligen afgebeeld: Sint-Guillaume, Sint-François d’Assise, Sint-Etienne. In de zijgevels staan de volgende heiligen afgebeeld: Sint-Michiel, patroon van de kerk en St-Hélène, patrones van de abdij van Moustier-sur-Sambre, dame van Gerpinnes. Onderaan kunt u het volgende opschrift lezen: « Mevrouw Hélène de Huy de Moustiè-Gerpinnes versierde dit beeld namens St-Rolende. A° 1599 ».

Deze panelen worden door gebeitelde banden verbonden die vergulde lijsten vormen en die door renaissance maskers versierd worden. Het schrijn wordt bezaaid met zilveren lissen op goud. Op de kleine kanten bewondert men twee zilveren en gouden schilden: het ene bestaat uit drie lissen, het andere uit drie torens. Twee standbeelden zijn erop geplaatst: dat van de Verlosser van de wereld en dat van Sint-Crépin, patroon van de leerlooiersgilde.

De nok die het schrijn bekroont en de hoeken van het timpaan bestaan uit fijn doorsneden lissen; u kunt drie standbeelden zien: dat van St-Catherine, dat van St-Rolende en dat van St-Barbe, met in de hand het boek der Evangeliën. Ze worden gescheiden door kleine bollen die dit ornament afwerken.


De broederschap van Heilige Rolende

De door de diocesane overheid toegestane broederschap van St-Rolende bestaat al eeuwen. De personen die er deel van uitmaken verbinden zich ertoe zich zonder gewetenslast aan de statuten te onderwerpen. Ze streven ernaar de heilige te vereren en haar machtige bescherming aan te trekken door een christelijk leven. De eerste reglementaire regel bestaat erin zich in de registers van de Vereniging te laten inschrijven en een kleine jaarlijkse bijdrage te betalen. De waardevolle voordelen bestaan in de deelname aan de weldaden van de voor de broeders en zusters (zowel levend als gestorven) gelezen missen en in het opdragen van een begrafenis van het overleden lid, zodra de dood aan meneer de pastoor van Gerpinnes aangekondigd wordt.

De kerk van Gerpinnes viert het feest van St-Rolende met een processie van haar relikwieën op de zondag onmiddellijk voor of na 13 mei. Bovendien vindt een tweede processie met het Heilige Lichaam plaats na de mis op Hemelvaartsdag. De grote bedevaart met de militaire stoet vindt op Pinkstermaandag plaats door de naburige dorpen. Op Drievuldigheidsdag wordt het schrijn van St-Rolende in de kerk van Gerpinnes tentoongesteld.