Sainte Rolende

Sainte Rolende

In de achtste eeuw werd Gerpinnes per puur toeval door een bekend evenement getroffen en het geloof der tijden wist het levendig te houden. De naam ervan onderscheidt zich in de geschiedenis en de traditie door de fijne en ontroerende legende van St-Rolende. Volgens...
Sint Rolende thingy

Sint Rolende thingy

In the VIII century, it was by the blow of chance that Gerpinnes was marked by a famous event and the faith of age took care to perpetuate it. Its name is illustrated in History and Tradition by the fine and touching legend of Holy Rolende. If we refer to the oldest...
VILLA ROMAINE

VILLA ROMAINE

Gerpinnes, dat lang omstreden gebied gelegen in het prinsdom van Luik en het graafschap van Namen, bleef tenslotte afhankelijk van de graven. Op administratief gebied behoorde Gerpinnes bij de verpachter van Bouvignes en de onderverdeling ervan, de gemeentesecretarie...
VILLA ROMAINE

Villa romaine

Gerpinnes, land for long disputed, located in the principality of Liège and the county of Namur, ended up remaining under the obedience of the counts. From the administartive point of view it was the concern of the bailiwick of Bouvignes and its subdivision, the town...