VILLA ROMAINE

Gerpinnes, dat lang omstreden gebied gelegen in het prinsdom van Luik en het graafschap van Namen, bleef tenslotte afhankelijk van de graven. Op administratief gebied behoorde Gerpinnes bij de verpachter van Bouvignes en de onderverdeling ervan, de gemeentesecretarie van Biesme-la-Colonoise. Op geestelijk gebied behoorde de parochie van Gerpinnes bij het bisdom van Luik. In 1559 werd ze onder het bestuur gebracht van het bisdom van Namen. In 1872 werd een Romeinse villa uit de derde eeuw ontdekt in het gehucht « Augette » op de zuidelijk gelegen heuvel, niet ver van de samenvloeiing van de beekjes Augette en Saint-Pierre : de villa van Agrippa, een Romeinse notabele. Deze villa had een meer dan 90 meter lange gevel en bestond uit drie hoofdgebouwen die tegenover drie windstreken stonden: in het westen het gebouw van het ondergeschikt personeel, in het zuiden dat van de heren en in het oosten dat van de hypocausta, de bad- en de speelkamer. Er was ook een ondergrondse kamer (nog steeds te bezichtigen) die gebruikt werd als kelder. Het huis van de heren bestond uit een aantal kleine kamers waarvan de muren beschilderd waren (roze, geel, rood). Er was een met Dorische zuilen versierde uitbouw en de hoogte van de kamers was ongeveer 5 meter. De kwaliteit van de gevonden voorwerpen – zuilengalerijen, marmeren voorwerpen, mozaïeken, muurschilderingen, aardewerk, ijzeren en glazen voorwerpen – maakt het mogelijk om af te leiden dat het om een rijke eigenaar ging die aan de oorsprong van het dorp ligt.

Op verscheidene plaatsen van het dorp werden ook graven uit het Frankische tijdperk gevonden.

De villa van « Ojète » werd tweemaal in brand gesticht en misschien zelfs geplunderd. Na de Germaanse invasies verliet de eigenaar, die een voor verdediging meer gunstige plaats verkoos, het dal van « Ojète » om zich te vestigen op de heuvel waarop de huidige parochiekerk staat.

De ontdekking van deze villa heeft zoveel waarde dat de staat beslist heeft om het hoofddeel ervan te laten studeren door deskundigen buiten de blik van nieuwsgierigen